top of page

Veelgestelde vragen m.b.t. gastouderopvang en COVID-19 (Coronavirus):

Het Coronavirus raakt alle sectoren en helaas ook de gastouderbranche. 

Gastouderopvang en het COVID-19 virus:


Op de pagina "Informatie Coronavirus" kunt u actuele informatie raadplegen over opvang, maatregelen, beslisboom, testprocedures enz.


Mochten er vanuit de overheid opnieuw passende maatregelen genomen worden a.g.v. het COVID-19 virus en de opvangeisen voor gastouderopvang (weer) aangescherpt worden, dan verzoek ik u vriendelijk hiervoor deze pagina te raadplegen.


Voor informatie-/aanmelding voor uw baby of kind(eren) kunt u tijdens een lock-down periode gewoon telefonisch, per email of Whats-app contact opnemen!


Zie hiervoor de pagina: Aanvraag kindplaatsOpvang:

Wat betekent dit voor de opvang van uw kind(eren)?

Mogen ze wel/niet naar de gastouder?

Wat mag er wel en wat niet?

Financieel:

Hoe zit het met de betalingen van de maandelijkse factuur?

Mijn gastouder is ziek, wat nu? 

En wat als.. er ontstaan veel vragen. 

Maatregelen:

Onderstaand treft u een beknopte weergave aan van de genomen maatregelen en gevolgen door het Coronavirus. Deze informatie zal in de loop van de tijd voorzien worden van updates.

Vragen:

Heeft u vragen, stel deze gerust aan Gastouderopvang Gerda of uw gastouderbureau. 

Gastouderopvang Gerda draagt zorg voor opvang van uw kind(eren). Samen zorgen we voor elkaar!

------------------------------------------------------------------------------------

Maatregelen:


UPDATE 2022:

Juli:

Aanpassing beslisboom voor alle leeftijden..


Mei:

Protocol is vervallen. Basismaatregelen blijven van kracht.

Vernieuwd informatiedocument kinderopvang beschikbaar.

Vernieuwde beslisboom voor alle leeftijden.


Maart:

Vernieuwd protocol


April:

Wijziging quarantaineregels


UPDATE APRIL 2021:

Informatie compensatie overheid, aangepast protocol i.v.m. zwangere gastouders en nieuwe beslisboom


UPDATE MAART 2021:

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage.

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders:

Zie hiervoor:

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


Updates beslisboom:

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)


UPDATE FEBRUARI 2021:

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


15 februari:

Update beslisboom en protocol


8 februari:

Vernieuwde beslisboom, volledige opening gastouderbranche en voorrangprocedure testen gastouders


Gastouderopvang Gerda is per 8 februari 2021 weer volledig geopend voor alle beroepsgroepen.


4 februari:

Aankondiging volledige opening gastouderbranche, nieuwe hygiëne maatregelen RIVM, quarantainebeleid, ventilatie advies en BSO gastouders


UPDATE JANUARI 2021:


14 januari:

Verlenging lockdown en vernieuwd protocol

------------------------------------------------------------------------------------

MAART 2020 LOCKDOWN:

Sluiting kinderopvang, overheidsmaatregel. Gastouderopvang Gerda mag alleen opvang bieden aan ouders welke werkzaam zijn in vitale branches.

NOODOPVANG:

Gastouderopvang Gerda biedt op dit moment alleen nog NOODOPVANG vanaf 8 juni tot 1 juli 2020 voor basisschoolleerlingen waarvan hun ouders werkzaam zijn in de vitale beroepsbranche (bv. zorgsector)

UPDATE MEI 2020:

Vanaf 11 mei 2020 mag de kinderopvang weer volledig open en is Gastouderopvang Gerda ook weer volledig geopend, ook voor ouders werkzaam in de niet vitale beroepsbranches.

Wel met aangepaste (hygiëne)maatregelen conform overheidsbeleid. 

UPDATE JUNI 2020:

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open.

UPDATE JULI 2020:

Compensatieregeling "eigen bijdrage" vanuit de overheid:

Er is een compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor de periode 16 maart tot 8 juni 2020. 

Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag.

Tevens treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen en antwoorden.

Woensdag 8 juli word deze eigen bijdrage uitbetaald.

Compensatieregeling vanuit Gastouderopvang Gerda:

Medio juli zal het compensatiebedrag verrekend worden met de opvangfactuur over juni 2020 of uitbetaald worden (indien er geen sprake is van verrekening). Informatie hierover welke is afgestemd op de opvangsituatie voor uw kind(eren) zult u per email rechtstreeks van het gastouderbureau ontvangen. De gastouderbureaus stellen deze berekeningen op en u kunt met uw vragen terecht bij de financiële helpdesk.

UPDATE DECEMBER 2020:


Gastouderopvang Gerda is momenteel alleen geopend voor ouders welke werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.


De gastouderopvang blijft, tijdens deze lock-down periode

(vanaf 15 december 2020 t/m 18 januari 2021) in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel open!

Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Update 22 september 2020:

Nieuwe aangepaste beslisboom neusverkoudheid

Update 8 september 2020:


Nieuwe beslisboom 

Update 18 augustus 2020:

Beslisboom oranje/rood gebied

De thuisblijfperiode na terugkomst uit een oranje of rood gebied is verkort. In plaats van 14 dagen geldt nu het dringende advies om 10 dagen thuis te blijven. De beslisboom 'kind brengen na terugkomst uit oranje of rood gebied' is hierop aangepast. Er zijn geen andere wijzigingen in de beslisboom gedaan.

Twijfel bij verkoudheidsklachten? Raadpleeg de beslisboom:

Update 30 juli 2020:

De nieuwste versie: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

Belangrijkste wijzigingen zijn dat de regels omtrent neusverkoudheid bij kinderen tot 6 jaar ook gelden voor de kinderen van gastouders. Wanneer een kind van de gastouder alleen een neusverkoudheid heeft, mag de gastouder opvang blijven bieden.

Er is informatie toegevoegd over reizen. Wanneer ouders of gastouders terugkomen uit een land of gebied met de risico kleur oranje of rood (dit geldt ook wanneer de kleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood), dan moeten zij bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Voor gastouders geldt dat zij dan dus geen opvang kunnen bieden. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze quarantaineregel niet. Zij mogen naar de gastouder toe, maar ouders die in quarantaine moeten, mogen de kinderen niet zelf halen en brengen.

Update 1 juli 2020:

Update 22 juni 2020: de startvraag van de beslisboom is aangepast. Inhoudelijk gelijk aan de versie van 19 juni maar door andere formulering concreter gemaakt.


BESLISBOOM:

Raadpleegt u hiervoor de website www.rijksoverheid.nl


Update 14 december 2020:

Naar aanleiding van de persconferentie van de Minister-President hierbij, in het kort, de maatregelen voor de gastouderopvang.


De kinderopvang gaat dicht met ingang van 16 december as., net als in maart van dit jaar, tot 18 januari 2021.

De gastouderopvang blijft, in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel open. Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor ouders die een contract hebben met gastouderopvang Gerda. Als er geen contract is dan kan er geen gebruik worden gemaakt van opvang c.q. noodopvang. Er kan wel een contract worden afgesloten maar dan dient de factuur ook betaald te worden en dienen de ouders hiervoor recht op kinderopvangtoeslag te hebben. Het is dus mogelijk voor gastouders om ook nieuwe contracten af te sluiten.

Wel of geen cruciaal beroep?

Onderstaande link verwijst u naar de website van rijksoverheid.nl

Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Lijst van cruciale beroepen:


TESTBELEID op COVID-19 bij KINDEREN:

GGD GHOR Nederland heeft in afstemming met het RIVM een korte handreiking geschreven over het testen van 0-18 jarigen op symptomen van COVID-19. Soms is het zinvol om kinderen met klachten die passen bij COVID-19 te testen op het coronavirus. Dit vereist elke keer een afweging; testen bij jonge kinderen met klachten van neusverkoudheid, is niet altijd nodig. Deze handreiking vind u hier.

Het telefoonnummer om een kind te laten testen is 0800-1202. Het testen is gratis. Het identiteitsbewijs van het kind dat wordt getest moet meegenomen worden.

Voor de meeste actuele informatie kunt u onderstaande websites raadplegen.v

Houd 1,5 mtr. afstand tussen volwassenen i.v.m. corona preventie

Regelmatig handen wassen

Vermijd drukte in winkels of drukke openbare plekken

Hoest/nies in uw elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Bij corona-gerelateerde klachten blijf thuis

U blijft uiteraard van harte welkom

Uitsluitend op afspraak

Zonder verkoudheidsklachten

Begroeting met een glimlach i.p.v. handdruk

Papieren handdoekjes en desinfectiemiddelen voor uw handen zijn op locatie aanwezig

Heeft u een vraag die hier niet vermeld staat?

Stel deze gerust aan uw gastouderbureau of aan de gastouder.

Graag denken wij met u mee!

bottom of page