top of page

Aanvraag kindplaats:

Bent u zwanger en wilt u informatie over opvang voor uw baby?

Neemt u gerust telefonisch contact op via de contactpagina van de website voor een vrijblijvend gesprek.

Kennismakingsgesprekken op de opvanglocatie worden sinds 1 juli weer gepland. 

UPDATE KENNISMAKINGSGESPREKKEN:

Tijdens de lock-down periode (vanaf 15 december 2020 t/m 18 januari 2021) a.u.b. telefonisch of via de contactpagina op de website contact opnemen.

Kennismakingsgesprekken uitsluitend op afspraak en indien u geen verkoudheidsklachten of kenmerken van het Covid19/Coronavirus heeft of via digitaal contact.

U bent en blijft van harte welkom!

Gastouderopvang Gerda hanteert wel de volgende hygiënemaatregelen:

● Ontvangst met een glimlach

● Geen handen schudden

● 1,5 meter afstand dient bewaard te worden

● Vriendelijk verzoek vooraf gebruik te maken van handhygiëne

● Ventilering van de ruimte

Op de opvanglocatie zijn hiervoor de volgende producten beschikbaar:

● Vloeibare zeep

● Papieren handdoekjes / keukenrol

● Desinfectiedoekjes/middel

------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u de keuze heeft gemaakt voor gastouderopvang, komt de vraag om de hoek kijken, wanneer meld ik mijn kind aan?

Tijdige aanmelding is zeker van belang!

Al aan het begin van uw zwangerschap (12 weken zwanger) kunt u mij benaderen voor opvang van uw nog ongeboren kind(eren).

Dit is heel gebruikelijk binnen de branche kinderopvang.

Mocht u vooraf eerst informatie wensen te ontvangen, schroom niet en belt of mailt u gerust. Uw kind(eren) wegbrengen is een hele stap, onderschat dit niet en neem hiervoor rustig de tijd om een weloverwogen keuze hierin te kunnen maken.

Een gastouder is gebonden aan een leeftijdslimiet welke is ingesteld door de GGD.

Door de wisselingen in leeftijdscategorie van gastkinderen, wisselt het aantal opvangplekken per leeftijdscategorie. Concreet betekent dat er per

1 januari 2018 maximaal 5 gastkinderen per dag opgevangen mogen worden in de leeftijdscategorie van 0 t/m 4 jaar.

Gastouderopvang Gerda werkt niet met een wachtlijst. Wel kunt u een kindplaats reserveren, indien uw kind nog niet geboren is.

Wanneer de door u gewenste opvangdag "vol" zit, kunt u wel een verzoek achterlaten om geïnformeerd te worden, wanneer er een "kindplaats" vrij komt.

Binnen een half jaar zijn er vaak weer verschuivingen, waarin kindplaatsen vrij komen. U kunt hierbij denken aan het bereiken van de basisschoolleeftijd van een kind, het gaan bezoeken van de peuterspeelzaal of mindering werkdagen van een vraagouder.

Beschikbaarheid kindplaatsen:

In de loop van 2021 komen er weer diverse kindplaatsen beschikbaar o.a. i.v.m. het bereiken van de basisschoolleeftijd van gastkinderen of bv. door mindering in werkuren bij vraagouders.

Belt of mailt u gerust voor informatie.

Vermeld hierbij altijd de verwachte bevallingsdatum of geboortedatum.

Dit i.v.m. een door de GGD vastgestelde limiet in bepaalde leeftijdscategorieën.

Overstap van een andere gastouder:

U kunt in een situatie komen, waarin u de beslissing moet of gaat nemen om van uw huidige vertrouwde gastouder afscheid te nemen en over te stappen naar een nieuw gezicht.

Bijvoorbeeld door verhuizing woonplaats, beëindiging werkzaamheden van uw gastouder of een conflict.

Uiteraard bent ook u van harte welkom. Wel wil ik u er vooraf op wijzen goed te kennis te nemen van de inhoud van de door u ondertekende overeenkomsten met uw huidige gastouder om financiële verrassingen (boete gastouderbureau) te voorkomen en tijdig uw overeenkomst op te zeggen tussen alle betrokken partijen.

Koppeling aan gastouder Gerda:

Zie hiervoor pagina "Gastouderbureau en koppeling"

bottom of page