top of page

Vroege Voorschoolse Educatie

VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie

Dit programma van pedagogische kwaliteit richt zich op het spelenderwijs stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar binnen de gastouderopvang.

In het programma wordt aandacht besteed aan doelen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling.

Het is speciaal ontwikkeld voor gastouders en goed in het dagprogramma in te passen. De activiteiten worden op verschillende momenten van de dag uitgevoerd.

Tijdens het eten, verschonen en buiten spelen komen er bijvoorbeeld ook al activiteiten aan bod. De eigen inbreng van kinderen is hierbij erg belangrijk. De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de gastouder, de kinderen én tussen de kinderen onderling. Hier leren kinderen veel van.

De doelgroep wordt globaal onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen:

- van 0 tot 2 jaar: baby en dreumes

- van 2 tot 4 jaar: peuter

Dit word gedaan om de activiteiten beter uitvoerbaar te maken en geschikt te maken voor alle kinderen.

Omdat ik voor diverse opdrachtgevers (vraagouders) werkzaam ben, welke bij verschillende gastouderbureaus zijn gekoppeld, heb ik ervaring opgedaan met onderstaande VVE programma's":

Leef!

Dit is een christelijk ontwikkelingsprogramma, wat wordt aangeboden aan jonge kinderen om een christelijk fundament te bieden, in de lijn die de vraagouders wensen voor hun jonge kind(eren). Het programma bevat o.a. liedjes, kleurplaten enz. Door middel van B-boekjes ondersteun ik de wijze van overbrengen naar de jonge kinderen.

Een programma welke aangeboden word door CGOB Korelon en CGOB De Herberg.

Taalprogramma TINK (Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang)

Bij de TINK-training gaat het om vaardigheden van volwassenen (gastouders) in de interactie met kinderen, die maken dat kinderen zich gehoord en gestimuleerd voelen. Verbetering van de kwaliteit van gastouderopvang heeft heel veel te maken met deze vaardigheden.

Dit zijn de interactievaardigheden:

  1. Sensitieve responsiviteit
  2. Respect voor autonomie
  3. Structureren en grenzen stellen
  4. Praten en uitleggen
  5. Ontwikkelingsstimulering
  6. Begeleiden van interacties
  7. Interactief voorlezen

Een programma welke aangeboden word door CGOB Korelon.

- Voorschoolse Educatie Aap!

Aap! heeft de hoofdrol in dit programma en deze knuffel Aap! woont bij "gastouder Gerda". Hij beleeft allerlei avonturen en neemt de kinderen mee op een leuke, (ont)spannende en uitdagende reis!

Een programma welke aangeboden word door GOB Gastouderland.

- VVE programma "Kiki", Kansen in kinderen.

Kiki! is een hele lieve beer en woont ook bij "gastouder Gerda". Deze beer is door zijn zachte en knuffelige uitstraling heel aansprekend voor jonge kinderen. Met dit programma benut ik de ontwikkelingskansen welke elk kind bij zich draagt.

Een programma welke aangeboden word door GOB 4Kids en CGOB De Herberg.

Via de facebookpagina van "Gastouderopvang Gerda" (met per kwartaal of half jaar een update) kunt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen én natuurlijk de avonturen van Aap en Kiki!

bottom of page