top of page

Gastouderbureaus

Als gastouder ben ik werkzaam voor onderstaande gastouderbureaus:

- Christelijk Gastouderbureau "Korelon" uit Hendrik-Ido-Ambacht,

- Gastouderbureau "Gastouderland" uit Culemborg,

- Christelijk Gastouderbureau "De Herberg Gelderse Vallei" uit Veenendaal

- Gastouderbureau "4Kids" uit Heino,

en sta ik ingeschreven bij:

- Gastouderbureau "Je Beste Maatje" uit Amerongen,

- Kinderopvang "Dolfijn" uit Barneveld

- Gastouderbureau "ViaViela" uit Barneveld

- Gastouderbureau "Het Kuikentje" uit Barneveld 

Onderstaand treft u links aan naar de websites van de hierboven genoemde gastouderbureaus.

In het algemeen is de werkwijze na een kennismakingsgesprek tussen u als vraagouders en gastouder Gerda als het volgt:

1. U benadert gastouder Gerda en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

2. Of u heeft zich ingeschreven bij een gastouderbureau naar keuze en staat in de zoek database. Het gastouderbureau, veelal de werving- of regioconsulente neemt contact met u op, om uw wensen te inventariseren. Vervolgens zoeken zij een passende gastouder voor u.

VOORAF:

Vooraf oriënteren en een offerte opvragen bij een gastouderbureau kan u helpen bij het grote aanbod aan gastouderbureaus.

Let u er o.a. op of er een logische prijs-kwaliteit verhouding is (bureaukosten)

Of het gastouderbureau u heldere financiële informatie verstrekt (offerte)

Er een recente rapportage van de GGD aanwezig en ter inzage is. 

Onderstaand treft u links aan van de hierboven genoemde gastouderbureaus.

WERKWIJZE:

1. Kennismakingsgesprek tussen VO (vraagouders) en GO (gastouder)

(gesprek vindt altijd plaats op de opvanglocatie bij GO)

2. Akkoord VO (vraagouder)

3. Verstrekken informatie door GO (gastouder) aan regioconsulente

gastouderbureau

4. Opstellen concept plaatsingscontracten

5. Plannen koppelingsafspraak bij GO (gastouder) op locatie. In het bijzijn

van de regioconsulente worden documenten doorgenomen. Vooraf krijgt

u ze ter inzage. Eventuele vragen worden beantwoord en u maakt

kennis met de regioconsulente.

6. Ondertekenen documenten (plaatsingscontract tussen GO en VO, tussen

VO (vraagouders) en GOB (gastouderbureau), Alg. Voorwaarden GO en

invullen diverse documenten o.a. vervoersbeleid, mediabeleid, medicatie

protocol, SEPA machtiging t.b.v. automatische incasso enz.)

7. Plannen 1e en zo nodig 2e wenmoment voor uw kind(eren),

kennismaking met eventuele andere gastkinderen.

bottom of page