top of page

Gastouderopvang en peuteropvang

(voorheen peuterspeelzaal):

Op deze pagina treft u informatie aan over de combinatie gastouderopvang (GO) en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Vanaf 1 januari 2018 bestaat er als gevolg van de nieuwe wet IKK "Harmonisatie en Innovatie kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk" geen peuterspeelzaal meer, maar peuteropvang. Peuteropvang valt vanaf 2018 ook onder de wet Kinderopvang.

U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen via de belastingdienst of bij uw gemeente. Dit is afhankelijk van uw inkomen en/of uw gezin uit éénverdiener of tweeverdieners bestaat.

Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Vraagouders brengen hun jonge baby, dreumes of peuter bij gastouder Gerda. In de loop van de tijd doorloopt uw kind diverse ontwikkelstadia en groeit het door naar een volgende leeftijdsfase.

Stap 1: van baby naar dreumes,

Stap 2: van dreumes naar peuter,

Stap 3: van peuter naar kleuter

Wanneer uw kind 4 jaar oud wordt mag het naar de basisschool.

Voordat het zover is zijn er diverse mogelijkheden om uw kind hier rustig op voor te bereiden.

Onderstaand treft u een aantal algemene vragen en antwoorden aan.

Ik hoop u hiermee een handvat aan te reiken, om zo een bewuste keuze voor de toekomst van uw kind te kunnen maken.

Vragen en antwoorden:

1. Vanaf welke leeftijd mag mijn kind naar de peuteropvang?

Dit verschilt per organisatie, in het algemeen bij 2,5 jaar

oud.

2. Wanneer moet ik mijn kind hiervoor aanmelden/inschrijven?

Tijdige aanmelding is belangrijk. Voor informatie

hierover kunt u terecht

op de website van de betreffende kinderopvang

organisatie. 

3. Moet ik de uren van de gastouder ook betalen als mijn kind

naar de peuteropvang gaat?

Nee, deze uren worden niet in rekening gebracht.

4. Wat zijn de voordelen van de peuteropvang?

Uw kind leert ook met andere kinderen in dezelfde

leeftijdscategorie omgaan

(horizontale opvang).

5. Wat zijn voorleesmorgens op de basisschool?

Een eerste kennismaking van uw kind met de

basisschool, spelenderwijs ontwikkelen en voorbereiden

op de basisschool.

6. Hoeveel dagdelen afnemen bij de peuteropvang?

In het algemeen een advies van 2 dagdelen van 3,5 uur

per keer.

Dit verschilt per kinderopvangorganisatie.

Peuters met een VVE-indicatie krijgen een derde

dagdeel (3,5 uur)

7. Wat is een kindvolgsysteem?

In een kinddossier wordt de ontwikkeling van het kind

bijgehouden.

Wanneer het kind van de peuteropvang naar de

basisschool gaat wordt er informatie overgedragen

naar de basisschool.

Deze informatie bestaat uit:

1. basisgegevens (naam, adres, woonplaats en

geboortedatum)

2. wel of geen toekenning VVE-indicatie

3. ontwikkeling van het kind

7. Halen en brengen door de gastouder naar een

Kindcentrum of Peuteropvangorganisatie?

Uitsluitend wanneer dit past binnen het dagritme en

alleen in Renswoude. Per aanvraag wordt dit besproken

en afgestemd.

8. Welke peuteropvang organisaties zijn er o.a. in de

regio Utrecht of Gelderland?

1. Christelijk Kindcentrum "Het Borghonk" in Rens-

woude

2. Reformatorische peuteropvang "Kip Kakel"

met locaties in Scherpenzeel Gld. en Barneveld

3. Peuteropvang "De Minisoos" in Scherpenzeel Gld.

4. Christelijk kinderdagverblijf "De Peuterboerderij"

in Overberg

bottom of page