top of page

Welkom bij "Gastouderopvang Gerda"


Beste (aanstaande) ouders,


Welkom op de website van "Gastouderopvang Gerda".


"Gastouderopvang Gerda" is een kleinschalige gezellige kinderopvang, gevestigd in Renswoude en wordt geleid door LRKP gecertificeerd gastouder Gerda Rietveld-Imminkhuizen.


Gastouder Gerda is zelfstandig ondernemer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 13 mei 2013 en bied al ruim 10 jaar professionele kinderopvang aan.


"Gastouderopvang Gerda" biedt hele-dag-opvang op eigen opvanglocatie in huiselijke sfeer (gezinssituatie) voor baby's en peuters vanaf ca. 10 weken tot 4 jaar oud.

Tevens de mogelijkheid voor tijdelijke kinderopvang, reserve- of vakantie opvang, bijvoorbeeld wanneer uw huidige gastouder tijdelijk niet beschikbaar is (zwangerschapsverlof, (school) vakantie of (langdurige) ziekte).


Gastouder Gerda is uitsluitend als GO (=gastouder) werkzaam en niet als nanny (opvang bij VO = vraagouders thuis).


Let op!


Gastouderopvang Gerda biedt geen:


- dagopvang (op flexibele basis), uitsluitend volgens een vast rooster,

- halve-dag-opvang,

- BSO opvang (voor- en naschoolse opvang)


Nood- of tijdelijke opvang is bespreekbaar, indien passend in het dagritme.


Haal- en brengservice naar het kindcentrum in Renswoude uitsluitend in overleg en passend in het standaard dagritme.


Uiteraard is er binnen de vaste dagopvang ook een bepaalde mate van flexibiliteit.

Bv. het ruilen van opvangdagen, indien mogelijk qua beschikbare kindplaatsen.

Het later brengen of eerder ophalen van uw kind(eren), mits dit het dagprogramma niet teveel verstoord en erbij aansluit.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprechte aandacht voor vraagouders en kinderen, dat is wat "Gastouderopvang Gerda" u biedt. Een keuze maken voor gastouderopvang is bewust kiezen voor professionele opvang waarin het kind een unieke plaats inneemt.


Door de kleinschaligheid is er volop aandacht voor ieders wensen. Dat betekent dat er flexibel met het halen en brengen kan worden omgegaan en alleen de afgenomen uren worden betaald. Het dagprogramma sluit aan bij het ritme van het kind en er vindt voortdurend afstemming plaats.

Deze voordelen in combinatie met de zekerheid van professionele opvang vormen de basis, zodat u zorgeloos naar uw werk kunt gaan.


Een keuze maken voor "Gastouderopvang Gerda", is kiezen voor persoonlijke begeleiding voor een fijne verhouding tussen kind en gastouder.


Als onderneming voldoet "Gastouderopvang Gerda" aan de kwaliteitsnormen die de overheid stelt en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 199126070.


"Gastouderopvang Gerda" is aangesloten bij "Stichting Nysa" en heeft een lidmaatschap bij KIDDO (Pedagogisch vakblad voor professionals in de Kinderopvang).


Via BOink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) en Kinderopvangtotaal.nl (Kinderopvang en Management Kinderopvang) volgt "Gastouderopvang Gerda" actuele informatie op het gebied van kwaliteit.


Bent u op zoek naar een zorgzame en professionele gastouder voor uw kind(eren) in de Gelderse Vallei?

Gastouderopvang Gerda biedt opvang aan in de regio's Utrecht en Gelderland.


Wilt u vooraf informatie ontvangen of vrijblijvend een bezoek aan de opvanglocatie brengen?


Van harte welkom!


Met vriendelijke groet,

Gerda Rietveld-Imminkhuizen

bottom of page