Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gastouderopvang Gerda

Uw vertrouwde keuze voor kinderopvang

Welkom bij "Gastouderopvang Gerda"


Beste (aanstaande) ouders,


Welkom op de website van "Gastouderopvang Gerda".


"Gastouderopvang Gerda" is een kleinschalige gezellige kinderopvang, gevestigd in Renswoude en wordt geleid door LRKP gecertificeerd gastouder Gerda Rietveld-Imminkhuizen.


"Gastouderopvang Gerda" biedt hele-dag-opvang op eigen opvanglocatie in huiselijke sfeer (gezinssituatie) voor baby's en peuters vanaf ca. 10 weken tot 4 jaar oud.

Tevens de mogelijkheid voor tijdelijke kinderopvang, reserve- of vakantie opvang, bijvoorbeeld wanneer uw huidige gastouder tijdelijk niet beschikbaar is (zwangerschapsverlof, (school) vakantie of (langdurige) ziekte).


Gastouder Gerda is uitsluitend als GO (=gastouder) werkzaam en niet als nanny (opvang bij VO = vraagouders thuis).


Let op!


Gastouderopvang Gerda biedt geen:


- dagopvang (op flexibele basis), uitsluitend volgens een rooster,

- halve-dag-opvang,

- BSO opvang (voor- en naschoolse opvang)


Nood- of tijdelijke opvang op flexibele basis is bespreekbaar, indien passend in het dagritme.


Haal- en brengservice naar het kindcentrum in Renswoude uitsluitend in overleg en passend in het standaard dagritme.


Uiteraard is er binnen de vaste dagopvang ook een bepaalde mate van flexibiliteit.

Bv. het ruilen van opvangdagen, indien mogelijk qua beschikbare kindplaatsen.

Het later brengen of eerder ophalen van uw kind(eren), mits dit het dagprogramma niet teveel verstoord en erbij aansluit.


------------------------------------------------------------------------------------


Gastouderopvang en het COVID-19 virus:


Op de pagina "Informatie Coronavirus" kunt u actuele informatie raadplegen over opvang, maatregelen, beslisboom, testprocedures enz.


Mochten er vanuit de overheid opnieuw passende maatregelen genomen worden a.g.v. het COVID-19 virus en de opvangeisen voor gastouderopvang (weer) aangescherpt worden, dan verzoek ik u vriendelijk hiervoor de pagina "Informatie Coronavirus" te raadplegen.


Voor informatie-/aanmelding voor uw baby of kind(eren) kunt u tijdens een lock-down periode gewoon telefonisch, per email of Whats-app contact opnemen!


Zie hiervoor de pagina: Aanvraag kindplaats

------------------------------------------------------------------------------------

Oprechte aandacht voor vraagouders en kinderen, dat is wat "Gastouderopvang Gerda" u biedt. Een keuze maken voor gastouderopvang is bewust kiezen voor professionele opvang waarin het kind een unieke plaats inneemt.


Door de kleinschaligheid is er volop aandacht voor ieders wensen. Dat betekent dat er flexibel met het halen en brengen kan worden omgegaan en alleen de afgenomen uren worden betaald. Het dagprogramma sluit aan bij het ritme van het kind en er vindt voortdurend afstemming plaats.

Deze voordelen in combinatie met de zekerheid van professionele opvang vormen de basis, zodat u zorgeloos naar uw werk kunt gaan.


Een keuze maken voor "Gastouderopvang Gerda", is kiezen voor persoonlijke begeleiding voor een fijne verhouding tussen kind en gastouder.


Als onderneming voldoet "Gastouderopvang Gerda" aan de kwaliteitsnormen die de overheid stelt en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 199126070.


"Gastouderopvang Gerda" is aangesloten bij "Stichting Nysa", was lid

van "VGOB" (De Vereniging Gastouder Branche) (in 2020 opgeheven) en heeft een lidmaatschap bij KIDDO (Pedagogisch vakblad voor professionals in de Kinderopvang).


Via BOink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) en Kinderopvangtotaal.nl (Kinderopvang en Management Kinderopvang) volgt "Gastouderopvang Gerda" actuele informatie op het gebied van kwaliteit.


Bent u op zoek naar een zorgzame en professionele gastouder voor uw kind(eren) in de Gelderse Vallei?

Gastouderopvang Gerda biedt opvang aan in de regio's Utrecht en Gelderland.


Wilt u vooraf informatie ontvangen of vrijblijvend een bezoek aan de opvanglocatie brengen?


Van harte welkom!


Met vriendelijke groet,

Gerda Rietveld-Imminkhuizen