www.gastouderopvang-gerda.nl - Peuteropvang - Harmonisatie
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap
Gastouderopvang en peuteropvang
(voorheen peuterspeelzaal):

Op deze pagina treft u informatie aan over de combinatie gastouderopvang (GO) en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Vanaf 1 januari 2018 bestaat er als gevolg van de nieuwe wet Harmonisatie geen peuterspeelzaal meer maar peuteropvang. Peuteropvang valt vanaf 2018 ook onder de wet Kinderopvang.

U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen via de belastingdienst of bij uw gemeente. Dit is afhankelijk van uw inkomen en/of uw gezin uit éénverdiener of tweeverdieners bestaat.
Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Vraagouders brengen hun jonge baby, dreumes of peuter bij gastouder Gerda. In de loop van de tijd doorloopt uw kind diverse ontwikkelstadia en groeit het door naar een volgende leeftijdsfase.
Stap 1: van baby naar dreumes,
Stap 2: van dreumes naar peuter,
Stap 3: van peuter naar kleuter
 
Wanneer uw kind 4 jaar oud wordt mag het naar de basisschool.

Voordat het zover is zijn er diverse mogelijkheden om uw kind hier rustig op voor te bereiden.

Onderstaand treft u een aantal algemene vragen en antwoorden aan.

Ik hoop u hiermee een handvat aan te reiken, om zo een bewuste keuze voor de toekomst van uw kind te kunnen maken.

Vragen en antwoorden:

1. Vanaf welke leeftijd mag mijn kind naar de peuteropvang?
    Dit verschilt per organisatie, in het algemeen bij 2,5 jaar oud.
 
2. Wanneer moet ik mijn kind hiervoor aanmelden/inschrijven?
    Tijdige aanmelding is belangrijk. Voor informatie hierover kunt u terecht
    op de website van de  betreffende kinderopvang organisatie. 

3. Moet ik de uren van de gastouder ook betalen als mijn kind
    naar de peuteropvang gaat?
    Nee, deze uren worden niet in rekening gebracht.

4. Wat zijn de voordelen van de peuteropvang?
    Uw kind leert met andere kinderen in dezelfde leeftijdscategorie omgaan
    (horizontale opvang).

5. Wat zijn voorleesmorgens op de basisschool?
    Een eerste kennismaking van uw kind met de basisschool, spelen-
    derwijs ontwikkelen en voorbereiden op de basisschool.

6. Hoeveel dagdelen afnemen bij de peuteropvang?
    In het algemeen een advies van 2 dagdelen van 3,5 uur per keer.
    Dit verschilt per kinderopvangorganisatie.
    Peuters met een VVE-indicatie krijgen een derde dagdeel (3,5 uur)

7. Wat is een kindvolgsysteem?
    In een kinddossier wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden.
    Wanneer het kind van de peuteropvang naar de basisschool gaat wordt
    er informatie overgedragen naar de basisschool.
    Deze informatie bestaat uit:
    1. basisgegevens (naam, adres, woonplaats en geboortedatum)
    2. wel of geen toekenning VVE-indicatie
    3. ontwikkeling van het kind

7. Halen en brengen door de gastouder naar de peuteropvang?
    Uitsluitend wanneer dit past binnen het dagritme en alleen naar de
    peuteropvang in Renswoude. Per aanvraag wordt dit besproken en
    afgestemd.

8. Welke peuteropvang organisaties zijn er o.a. in de regio Utrecht 
    of  Gelderland?
    1. Christelijke peuteropvang "Het Peuterhonk"in Renswoude
    2. Reformatorische peuteropvang "Kip Kakel" in Barneveld
    3. Peuteropvang "De Minisoos" in Scherpenzeel Gld.
    4. Christelijk kinderdagverblijf "De Peuterboerderij" in Overberg