www.gastouderopvang-gerda.nl - Informatie Coronavirus
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap
Veelgestelde vragen m.b.t. gastouderopvang en COVID-19 (Coronavirus):

Het Coronavirus raakt alle sectoren en helaas ook de gastouderbranche. 

Opvang:
Wat betekent dit voor de opvang van uw kind(eren)?
Mogen ze wel/niet naar de gastouder?
Wat mag er wel en wat niet?

Financieel:
Hoe zit het met de betalingen van de maandelijkse factuur?

En wat als.. er ontstaan veel vragen.

Onderstaand treft u een beknopte weergave aan van de genomen maatregelen en gevolgen door het Coronavirus. Deze informatie zal in de loop van de tijd voorzien worden van updates.

MAART 2020 LOCKDOWN:
Sluiting kinderopvang, overheidsmaatregel. Gastouderopvang Gerda mag alleen opvang bieden aan ouders welke werkzaam in de vitale branches.

NOODOPVANG:
Gastouderopvang Gerda biedt op dit moment alleen nog NOODOPVANG vanaf 8 juni tot 1 juli 2020 voor basisschoolleerlingen waarvan hun ouders werkzaam zijn in de vitale beroepsbranche (bv. zorgsector)

UPDATE MEI 2020:
Vanaf 11 mei 2020 mag de kinderopvang weer volledig open en is Gastouderopvang Gerda ook weer volledig geopend, ook voor ouders  werkzaam in de niet vitale beroepsbranches. 
Wel met aangepaste (hygiëne)maatregelen conform overheidsbeleid. 

UPDATE JUNI 2020:
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open.

UPDATE JULI 2020:
Compensatieregeling "eigen bijdrage" vanuit de overheid:
Er is een compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor de periode 16 maart tot 8 juni 2020. 

Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag.
Tevens treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen en antwoorden.
Woensdag 8 juli word deze eigen bijdrage uitbetaald.

Compensatieregeling vanuit Gastouderopvang Gerda:
Medio juli zal het compensatiebedrag verrekend worden met de opvangfactuur over juni 2020 of uitbetaald worden (indien er geen sprake is van verrekening). Informatie hierover welke is afgestemd op de opvangsituatie voor uw kind(eren) zult u per email rechtstreeks van het gastouderbureau ontvangen. De gastouderbureaus stellen deze berekeningen op en u kunt met uw vragen terecht bij de financiële helpdesk.


BESLISBOOM:

Update 18 augustus 2020:

Beslisboom oranje/rood gebied

De thuisblijfperiode na terugkomst uit een oranje of rood gebied is verkort. In plaats van 14 dagen geldt nu het dringende advies om 10 dagen thuis te blijven. De beslisboom 'kind brengen na terugkomst uit oranje of rood gebied' is hierop aangepast. Er zijn geen andere wijzigingen in de beslisboom gedaan.

Twijfel bij verkoudheidsklachten? Raadpleeg de beslisboom:


Update 30 juli:
Protocol vormgeving gastouderopvang ten tijde van de coronacrisis is weer vernieuwd.

Belangrijkste wijzigingen zijn dat de regels omtrent neusverkoudheid bij kinderen tot 6 jaar ook gelden voor de kinderen van gastouders. Wanneer een kind van de gastouder alleen een neusverkoudheid heeft, mag de gastouder opvang blijven bieden.

Er is informatie toegevoegd over reizen. Wanneer ouders of gastouders terugkomen uit een land of gebied met de risico kleur oranje of rood (dit geldt ook wanneer de kleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood), dan moeten zij bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Voor gastouders geldt dat zij dan dus geen opvang kunnen bieden. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze quarantaineregel niet. Zij mogen naar de gastouder toe, maar ouders die in quarantaine moeten, mogen de kinderen niet zelf halen en brengen.

Update 1 juli:
Update 1 juli: de beslisboom is n.a.v. feedback aangepast. De nieuwe versie is gecontroleerd door het RIVM. In dit bericht staan alle wijzigingen op een rij. De nieuwe beslisboom kunt u hieronder downloaden. 

Update 22 juni:
Update 22 juni 2020: de startvraag van de beslisboom is aangepast. Inhoudelijk gelijk aan de versie van 19 juni maar door andere formulering concreter gemaakt.


TESTBELEID op COVID-19 bij KINDEREN:

GGD GHOR Nederland heeft in afstemming met het RIVM een korte handreiking geschreven over het testen van 0-18 jarigen op symptomen van COVID-19. Soms is het zinvol om kinderen met klachten die passen bij COVID-19 te testen op het coronavirus. Dit vereist elke keer een afweging; testen bij jonge kinderen met klachten van neusverkoudheid, is niet altijd nodig. Deze handreiking vind u hier.


Het telefoonnummer om een kind te laten testen is 0800-1202. Het testen is gratis. Het identiteitsbewijs van het kind dat wordt getest moet meegenomen worden.

Gastouderopvang Gerda verneemt graag direct na de uitslag het testresultaat van het geteste kind. Uw kind(eren) zullen tot die tijd niet in de opvang kunnen komen om eventuele besmetting te voorkomen.

ACTUELE INFORMATIE:
Voor de meeste actuele informatie kunt u onderstaande websites raadplegen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/
Alleen samen krijgen we corona onder controle!


Blijf gezond!

Heeft u een vraag die hier niet vermeld staat?
Stel deze gerust aan uw gastouderbureau of aan de gastouder.

Graag denken wij met u mee!