www.gastouderopvang-gerda.nl - Groepsindeling
Gastouderopvang Gerda - Uw vertrouwde keuze voor kinderopvang
Groepsindeling                        

Binnen de sector kinderopvang is er sprake van opvang in twee soorten groepsindelingen:
- horizontale groepen
- verticale groepen


Foto groepsindeling                        
Bij Gastouderopvang Gerda is er sprake van verticale groepsindeling.

Wat houdt dit precies in?
Bij een "verticale" groepsindeling is er voor gekozen om kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar in één groep te hebben.
Voordelen verticale groepsindeling:
- kinderen zien gedurende de gehele opvangperiode hetzelfde 
  vertrouwde gezicht van de gastouder
- kinderen zijn langer bij elkaar
- broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in één groep
- opvang vindt plaats in één groepsruimte (en niet gescheiden)
- jongere kinderen leren van de oudere kinderen
- oudere kinderen leren op jonge leeftijd al rekening te houden met de
  jongere kinderen

Nadelen verticale groepsindeling:
- niet altijd een evenwichtige leeftijdsopbouw, waardoor er een grotere 
  kans bestaat op het ontbreken van een leeftijdsgenootje
- organisatie leeftijdsgerichte activiteiten is moeilijker, dit wordt onder-
  vangen door zogenoemde "drieplusactiviteiten" voor alle kinderen
- meer "druk" op de gastouder qua verdelen aandacht, inrichting,     
  speelgoed enz.

In verticale groepsopvang wordt als het ware een groot gezin "nagebootst".
Baby's leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen leren van het gedrag van de oudere kinderen.

Bij Gastouderopvang Gerda zijn er naast de gastkinderen ook eigen kinderen tijdens de opvang aanwezig. Voor- en na schooltijd (dochtertje) en tijdens de opvang (zoontje).