www.gastouderopvang-gerda.nl - Algemene Voorwaarden
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap

Algemene Voorwaarden opvang door gastouder

In aanvulling op de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder(s) heeft Gastouderopvang Gerda een aantal voorwaarden, waaronder zij opvang aanbied als zelfstandig gastouder.

De Algemene Voorwaarden zijn tijdens het kennismakings- of koppelingsgesprek besproken met de ouder(s)/verzorger(s) en hieronder weergegeven. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de gesloten overeenkomst tussen gastouder Gerda en de vraagouders.

 
Openingstijden:
Gastouderopvang Gerda is geopend op werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.
Opvangtijden dagopvang: vanaf 07.15 t/m 18.00.
Opvangtijden avondopvang: vanaf 18.00 tot 19.00.
Afwijkende tijden avondopvang uitsluitend na overleg.
 
Gastkinderen kunnen vanaf 07.15 gebracht worden en ’s avonds t/m 19.00 opgehaald worden. Tijdens de lunchpauze van 11.30 t/m 13.00 vooraf telefonisch of per whatsapp melden wanneer er een gastkind op de opvangdag tijdens deze uren opgehaald of gebracht wordt. Indien er sprake is van avondopvang, graag vooraf telefonisch of per whatsapp melden i.v.m. nuttigen avondeten gastkinderen van 17.00 tot 18.00.
 
Uitsluitend melden bij toegangsdeur d.m.v. kloppen op het raam. Indien er binnen 10 minuten niet wordt geopend, dan gebruik maken van deurbel.
 
Vakantie:
"Gastouderopvang Gerda" is circa 48 weken per jaar geopend m.u.v. een aantal nationale feestdagen.
De openings- en sluitingstijden, vakanties en vrije dagen zijn te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Openingstijden en vakanties”.
 
Tijdens vakanties en vrije dagen biedt “Gastouderopvang Gerda” geen opvang aan en zullen er geen opvang kosten in rekening worden gebracht.
 
Uitsluitend wanneer er “noodopvang” is gewenst op een feestdag,  biedt “Gastouderopvang Gerda” dagopvang aan. De vraagouders betalen hiervoor een afwijkend uurtarief. Dit uurtarief  is te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Uurtarief en Kinderopvangtoeslag”.
 
De nieuwe uurtarieven voor diverse soorten van opvang worden na indexering en bekendmaking door de overheid jaarlijks in november op de website geplaatst.  Aansluitend worden per email vraagouders hierover geïnformeerd.

Annuleren van opvang
Annulering van opvang, in welke vorm dan ook, dient altijd tijdig doorgegeven te worden.
Gastouderopvang Gerda biedt naast dag- en avondopvang, ook tijdelijke of noodopvang aan. Tijdige annulering biedt tevens de garantie voor u of andere vraagouders dat er vrijwel altijd een beschikbare kindplaats (flex plek) voor uw kind(eren) zal zijn.
 
Annuleringstermijn bij vrije dagen of vakantie van vraagouders:
Annulering vaste dagopvang: uiterlijk één maand voor data.
Annulering flexibele opvang: uiterlijk twee weken voor data.
 
Annulering in geval van ziekte gastkind:
Op opvangdag voor 07.00 ’s morgens telefonisch,  per whats app of sms bericht.
Deze opvangdag wordt in rekening gebracht. De overige ziektedagen van het gastkind worden niet in rekening gebracht.
 
Afname geen of minder opvanguren i.v.m. weersomstandigheden:
Indien er in een bepaalde periode sprake is van bepaalde weersomstandigheden, hierbij valt te denken aan vorstverlet, extreme hitte en er minder of geen opvanguren worden afgenomen, brengt Gastouderopvang Gerda de volledige opvanguren in rekening.
 
Betaling bij geen tijdige annulering:
Indien er niet tijdig afgemeld is binnen hierboven genoemde termijn, worden de opvangdagen wel in rekening gebracht.
Vaste dagopvang: minder dan 1 maand afmelding, 50% in rekening gebracht
Flexibele dagopvang: minder dan 2 weken afmelding, 50% in rekening gebracht
 
 
Proefperiode:
Standaard worden voorafgaand aan de startdatum van de opvang twee wenmomenten tussen het nieuwe gastkind, de gastouder en kennismaking met de aanwezige gastkinderen aangeboden. De wenmomenten worden aangeboden op beschikbare kindplaats(en) op een opvangdag. Hiervoor wordt 50% aan opvanguren in rekening gebracht i.v.m. vrijhouden van flex opvangplekken van de reeds geplaatste gastkinderen.
De vraagouders zijn vrij om hiervan wel of geen gebruik te maken. De gastouder stelt het op prijs als er van minimaal 1 wenmoment gebruik wordt gemaakt. Deze wenmomenten gelden voor zowel jonge baby’s vanaf 10 weken oud en voor oudere gastkinderen.
Tevens geldt er een proefperiode ingaand na de startdatum van de koppeling. Deze proefperiode is te vinden in het plaatsingscontract.
 
Wijziging werkdagen vraagouders / ruilen opvangdagen:
Wijzigingen in werkdagen van vraagouders graag tijdig melden i.v.m. het afstemmen van het aantal beschikbare opvangplaatsen.
 
Opname van gemiste opvangdagen (zie afspraken annulering opvang).
De mogelijkheid bestaat om gemiste opvangdagen (in geval van ziekte) op een later moment, in overleg en als er kindplaatsen beschikbaar zijn, alsnog op te nemen.
 

Overige afspraken:

Voeding gastkinderen:
Afspraken over voeding zijn terug te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder “Algemene Informatie”.
Gastouderopvang Gerda heeft als richtlijn gezonde voeding en tussendoortjes aan te kunnen bieden. Vraagouders dienen zelf voor voeding e.d. zorg te dragen.
 
Speelgoed en spelmaterialen:
Bij Gastouderopvang Gerda is een ruime hoeveelheid binnen- en buitenspeelgoed aanwezig welke aansluiten bij de leeftijdscategorieën van de aanwezige gastkinderen.
Het speelgoed en spelmateriaal is kidsproof, veilig en wordt wekelijks gereinigd i.v.m. hygiëne eisen en zonnodig gerepareerd of vervangen.
In geval van schade aangebracht aan speelgoed door uw kind(eren) meld gastouder Gerda dit persoonlijk aan u en zullen we samen naar een passende financiële oplossing zoeken. Gastouderopvang Gerda is hiervoor verzekerd en heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Meebrengen van eigen speelgoed is toegestaan, wel graag bij brengen van uw kind(eren) meldding van maken i.v.m. voorkomen zoekraken of beschadigen speelgoed.

Vervoer:
Op opvangdagen worden gastkinderen per auto vervoerd i.v.m. halen en brengen van eigen kinderen naar een basisschool in Veenendaal. De richtlijnen welke gelden voor het vervoer kunt u terugvinden in het “vervoersbeleid gastkinderen” welke u krijgt uitgereikt tijdens het koppelingsgesprek of digitaal raadplegen in de back office van het gastouderbureau waar u bent aangesloten.
 
Vervoer per (bak)fiets of bolderkar zal niet plaatsvinden i.v.m. ontoereikende ruimte totaal aantal gastkinderen.
 
Op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Vervoersbeleid gastkinderen” staat een beknopte uitleg met informatie hierover vermeld.
 
Bereikbaarheid noodgevallen:
Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar vanaf 7.00 tot 21.30 op telefoonnummers (0318) 302095 of (06) 10163323.
Vanaf 21.30 tot 7.00 uitsluitend bereikbaar per whats app op 
(06) 10163323.
 
Op zaterdag telefonisch, per sms of whats app op hierboven genoemde telefoonnummers van 8.30 tot 17.00. Vanaf 17.00 uitsluitend per sms of whats app op (06) 10163323.
Op zondag uitsluitend per whats app bereikbaar op (06) 10163323.
 

Uurtarieven:
€ 5,75 per uur   (dagopvang op maan-, dins-, donderdag                                   07.15 tot 18.00)
€ 6,00 per uur   (avondopvang 18.00 tot 19.00, later                                           tijdstip na overleg)
€ 6,00 per uur   (flexibele opvang)
€ 6,50 per uur   (noodopvang op feestdag)
€ 7,50 per uur   (dagopvang weekend, zaterdag)
 
Voor tijdelijke of noodopvang in geval van ziekte/vakantie van een collega gastouder of een spoedopvang aanvraag doot een VO wordt een afwijkend uurtarief in rekening gebracht, nl. € 6,00 per uur.
BSO (buitenschoolse) opvang wordt niet aangeboden.
 
Peuteropvang haal- en brengservice in Renswoude. Uitsluitend in overleg en passend binnen dagritme van gastouder. De uren welke het gastkind op de peuterspeelzaal verblijft worden niet in rekening gebracht.
 
Bovengenoemde uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Alle uurtarieven worden jaarlijks aan de vraagouders per email toegezonden.
De uurtarieven zijn niet terug te vinden op de website, uitsluitend op aanvraag: www.gastouderopvang-gerda.nl/uurtarievenenkinderopvangtoeslag
 
Mediabeleid:
Gastouderopvang Gerda is er zich van bewust rekening te moeten houden met privacy van vraagouders en gastkinderen. Daarom houdt zij zich aan een mediabeleid. Foto´s en filmopnames gemaakt tijdens de opvang van uw kind of kinderen zullen niet openbaar gemaakt worden op social media of op de website. Foto´s en filmopnames zullen uitsluitend bedoeld zijn als herinnering voor het gastkind en bij vertrek of afscheid door gastouder Gerda persoonlijk verstrekt worden.
Mocht Gastouderopvang Gerda in de toekomst gebruik willen maken van foto´s of filmopnames van gastkinderen voor publicatie, dan zal zij de vraagouders hiervoor toestemming vragen. 

Ondertekening:

Datum: … - … - 201..
Plaats: Renswoude
Naam / namen ouder(s):
 
 
Naam gastouder:

Gerda Rietveld-Imminkhuizen
Handtekening(en) ouder(s):    
 
 
 
Handtekening gastouder: