www.gastouderopvang-gerda.nl - Aanvraag kindplaats
Gastouderopvang Gerda - Bedrijfsboodschap
Aanvraag kindplaats:

Wanneer u de keuze heeft gemaakt voor gastouderopvang, komt de vraag om de hoek kijken, wanneer meld ik mijn kind aan?

Tijdige aanmelding is zeker van belang!
Al aan het begin van uw zwangerschap (12 weken zwanger) kunt u mij benaderen voor opvang van uw nog ongeboren kind(eren).
Dit is heel gebruikelijk binnen de branche kinderopvang.
Mocht u vooraf eerst informatie wensen te ontvangen, schroom niet en belt of mailt u gerust. Uw kind(eren) wegbrengen is een hele stap, onderschat dit niet en neem hiervoor rustig de tijd om een weloverwogen keuze hierin te kunnen maken.

Een gastouder is gebonden aan een leeftijdslimiet welke is ingesteld door de GGD.

Door de wisselingen in leeftijdscategorie van gastkinderen, wisselt het aantal opvangplekken per leeftijdscategorie. Concreet betekent dat er per
1 januari 2018 maximaal 5 gastkinderen per dag opgevangen mogen worden in de leeftijdscategorie van 0 t/m 4 jaar.

Gastouderopvang Gerda werkt niet met een wachtlijst. Wel kunt u een kindplaats reserveren, indien uw kind nog niet geboren is.
Wanneer de door u gewenste opvangdag "vol" zit, kunt u wel een verzoek achterlaten om geïnformeerd te worden, wanneer er een "kindplaats" vrij komt.
Binnen een half jaar zijn er vaak weer verschuivingen, waarin kindplaatsen vrij komen. U kunt hierbij denken aan het bereiken van de basisschoolleeftijd van een kind, het gaan bezoeken van de peuterspeelzaal of mindering werkdagen van een vraagouder.

Beschikbaarheid kindplaatsen:

Per 1 januari 2019:

Maandag: 1 kindplaats (leeftijdscategorie 1, 2 of 3 jaar)

Dinsdag: geen

Donderdag: 2 kindplaatsen (leeftijdscategorie 1, 2 of 3 jaar)

Per 1 augustus 2019:
Dinsdag: 1 kindplaats beschikbaar (leeftijdscategorie 0 jaar)

Overstap van een andere gastouder:

U kunt in een situatie komen, waarin u de beslissing moet of gaat nemen om van uw huidige vertrouwde gastouder afscheid te nemen en over te stappen naar een nieuw gezicht.
Bijvoorbeeld door verhuizing woonplaats, beëindiging werkzaamheden van uw gastouder of een conflict.

Uiteraard bent ook u van harte welkom. Wel wil ik u er vooraf op wijzen goed te kennis te nemen van de inhoud van de door u ondertekende overeenkomsten met uw huidige gastouder om financiële verrassingen (boete gastouderbureau) te voorkomen en tijdig uw overeenkomst op te zeggen tussen alle betrokken partijen.

Koppeling aan gastouder Gerda:

Zie hiervoor pagina "Gastouderbureau en koppeling"